Kursevi - za decu i odrasle


• Nastava se održava u školi u grupama (od 2 do 4 polaznika) i individualno. Izuzetno i po dogovoru, nastavnici mogu   držati nastavu u prostorijama polaznika/kompanije.

• Mogućnost online individualnih časova i konsultacija (Skype, Google+).

• Redovna ponuda kurseva engleskog i španskog jezika za sve uzraste (5+) i nivoe (CEF: A1 do C1).

• U zavisnosti od interesovanja mogućnost organizovanja kurseva/časova francuskog, italijanskog, nemačkog,   ruskog, grčkog, kineskog jezika.

• Provera znanja (pismeno & usmeno testiranje) je besplatno i unapred se zakazuje.

• Popusti za porodice, studente i penzionere.

• Za trenutnu ponudu kurseva i termina kontaktirajte nas.