Prevodi

Prevodilački servis Duende nudi usluge stručnog i književnog, pisanog i usmenog prevođenja.
Naručioci posla mogu biti fizička i pravna lica. Uslovi, rokovi i način plaćanja usluga prevođenja utvrđuju se ugovorom.
Sarađujemo i sa ovlašćenim sudskim tumačima ukoliko je potrebno overiti prevod.
Neki od dosadašnjih prevodilačkih angažmana:
Stručni prevodi (sa srpskog na engleski i španski, sa španskog i engleskog na srpski)
• Za firmu Keprom (Aksa, bebi oprema) iz Beograda
• Za firmu MFC (Mikrofilm Commerce) iz Beograda
• Za JP Stara planina (turizam i građevinarstvo) iz Knjaževca
• Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Književni prevodi (sa španskog na srpski):
• Roman Sarine kćeri, Pilar Adón, 2005. (izdanje Duende) (odlomak, rezime)
  Saznajte više o spisateljici na www.pilaradon.com
• Roman Irlanda, Espido Freire, 2005. (izdanje Duende) (rezime, prikaz)
  Saznajte više o spisateljici na www.espidofreire.com
• Zbirka priča Čudesna mitska bića, 2007. (prevele Ljiljana Novak, Marina Nikolić i Slobodanka Stojanović)
  (izdanje Feniks Libris, Zemun) (Zbirka čudesnih bića, Čudesna stvorenja iz mora)
• Roman Hleb i pivo, Eduardo Halfon, 2008. (izdanje Duende) (odlomak)
  Saznajte više o piscu na www.indentagency.com/eduardo-halfon/