Cenovnik za školsku 2017/2018.


• Cene su izražene u bodovima 1 bod = 1 evro (uplate su u dinarima po srednjem kursu NB na dan uplate).
• Preliminarno i finalno testiranje, kao i izdavanje svedočanstva polaznicima je BESPLATNO.
• Pre bilo kakve uplate, polaznici su dužni da pročitaju i potpisom potvrde uslove ugovora.
• Dogovoreni iznos prve rate uplaćuje se pre početka nastave, a svaka sledeća najkasnije do 14. u mesecu.
• Neprisustvovanje nastavi ne oslobađa polaznika od redovnih uplata po ugovoru.
• Svi časovi traju 60 min.
• Za drugo i svako sledeće dete/člana iste porodice ostvaruje se popust do 20% na ukupnu cenu kursa.

Kursevi - deca i odrasli

Individualni časovi
Manje od 10 časova
15*/čas
10 i više časova
10*/čas
Standardni kursevi 2x nedeljno
Plaćanje u 3-9 mesečnih rata
Minimum 2 polaznika u grupi
24 časa (3 meseca)
120*
32 časa (4 meseca)
160*
64 časa (8/9 meseci)
320*
3+ polaznika
24 časa
96*
32 časa
128*
64 časa
256*
Plaćanje u 10-12 mesečnih rata
Minimum 2 polaznika
24 časa
144*
32 časa
192*
64 časa
384*
3+ polaznika
24 časa
115*
32 časa
154*
64 časa
307*

Prevodilačke i ostale usluge

   • Cene važe za neovereni prevod (overa kod sudskog tumača po važećem cenovniku izabranog sudskog tumača)
   • Rokovi isporuke prevoda regulišu se po dogovoru i unose u ugovor

1 strana (1800 karaktera sa razmacima)
Sa stranog na srpski jezik
15*
Sa srpskog na strani jezik
18*
Za 10 i više strana pisanog prevoda
1 strana na srpski jezik
12*
1 strana sa srpskog jezika
15*
Usmeni, konsekutivni prevod, 1 prevodilački dan (6 sati)
200*
Simultani prevod (1 sat)
50*

 

Testiranje nivoa znanja (za kandidate koji nisu polaznici škole)
10*
Izdavanje svedočanstava
na osnovu testa o nivou znanja položenog u školi Duende
10*